Voorheen: ''Maatschappij tot Nut van´t Algemeen, departement Franeker"